เว็บสล็อตออนไลน์ ประท้วงซีเรีย: ทรัมป์ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐสภาหรือไม่

เว็บสล็อตออนไลน์ ประท้วงซีเรีย: ทรัมป์ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐสภาหรือไม่

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกากำหนด เว็บสล็อตออนไลน์ ให้ประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะเดียวกันก็ให้อำนาจรัฐสภาในการประกาศสงคราม ผู้กำหนดกรอบรัฐธรรมนูญมีเจตนาผ่านบทบัญญัติหลังนี้เพื่อให้รัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักเกี่ยวกับการริเริ่มการรณรงค์ทางทหาร แต่พวกเขายังพยายามที่จะอนุญาตให้ประธานาธิบดีมีความคล่องตัวในการจัดการกับวิกฤตการณ์

แบบอย่างสำหรับประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี แฮร์รี ทรูแมน เริ่มต้นแนวโน้มหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาในปี 2493 เมื่อเขาส่งกำลังทหารเพื่อต่อต้านการรุกรานเกาหลีใต้ของเกาหลีเหนือ ทรูแมนแย้งว่าการอนุญาตของรัฐสภาไม่จำเป็นเนื่องจากการแทรกแซงได้รับการรับรองโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

สิบห้าปีต่อมา สภาคองเกรสได้ให้ไฟเขียวปฏิบัติการทางทหารต่อกองกำลังคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยผ่านมติอ่าวตังเกี๋ย อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันปฏิเสธที่จะถอนทหารสหรัฐทั้งหมดออกจากเวียดนามเมื่อรัฐสภายกเลิกมตินี้ในปี 2513

ในปี 1973 สภาคองเกรสพยายามที่จะยับยั้งประธานาธิบดีจากการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยการตรากฎหมายที่เรียกว่าWar Powers Resolution กฎหมายกำหนดว่าประธานาธิบดีสามารถให้กองกำลังทหารอยู่ใน “การสู้รบ” ได้นานถึง 60 วันเท่านั้น โดยมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน โดยไม่ต้องมีการประกาศสงครามของรัฐสภาหรือการใช้อำนาจอนุมัติ

ไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อมาที่ยอมรับรัฐธรรมนูญของมติอำนาจสงคราม และประธานาธิบดียังคงสั่งปฏิบัติการทางทหารโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ในปี 1983 ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนได้ส่งกองกำลังไปยังเกรเนดาเพื่อล้มล้างระบอบมาร์กซิสต์ที่กดขี่ ในปี 1995 และ 1999 ประธานาธิบดี Bill Clinton ได้สั่งโจมตีทางอากาศกับกองกำลังบอสเนียและเซอร์เบีย เพื่อป้องกันการล้างชาติพันธุ์ในบอสเนียและโคโซโวตามลำดับ การดำเนินการเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐสภา

ในปี 2011 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้สั่งโจมตีทางอากาศต่อกองทัพและรัฐบาลของมูอัมมาร์ กัดดาฟี เผด็จการลิเบีย การรณรงค์ทางอากาศนี้กินเวลาประมาณเจ็ดเดือน แม้ว่าสภาคองเกรสจะไม่ได้รับรองก็ตาม ฝ่ายบริหารของโอบามาแย้งว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ผูกมัดด้วยการจำกัดเวลา 60 วันของ War Powers Resolution เนื่องจากไม่มีทหารสหรัฐฯ อยู่บนพื้นในลิเบีย หมายความว่าสหรัฐฯ ไม่ได้เข้าสู่สงคราม

โอบามายังเปิดตัวการรณรงค์ทางทหารของสหรัฐฯ เพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยตรงสำหรับการรณรงค์ดังกล่าว ในกรณีนี้ ฝ่ายบริหารยืนยันว่าการรณรงค์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การอนุญาตของรัฐสภาในปี 2544 ที่กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่รับผิดชอบในการโจมตี 11 กันยายนและการอนุญาตให้ใช้กำลังกับอิรักในปี 2545

สิ้นสุดการเจรจาต่อรองของสภาคองเกรส

สภาคองเกรสมีส่วนทำให้ขาดความชัดเจนในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารบางอย่างโดยปฏิเสธที่จะลงคะแนนว่าจะอนุญาตให้ดำเนินการหรือไม่ เป็นเวลาสามปีแล้ว ที่กฎหมายได้รอการอนุมัติก่อนที่รัฐสภาจะอนุญาตให้ใช้กำลังในการต่อต้านไอเอสได้โดยตรง ทว่าผู้นำรัฐสภายังไม่ได้นำกฎหมายนี้มาใช้กับสภาหรือวุฒิสภา ในบริบทดังกล่าว ข้อโต้แย้งสำหรับประธานาธิบดีที่ทำหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวจะยิ่งสมเหตุสมผลมากขึ้น

ในท้ายที่สุด สหรัฐอเมริกาจะได้รับบริการที่ดีที่สุด หากประธานาธิบดีได้รับดุลยพินิจในการส่งกำลังทหารโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา เมื่อจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงหรือภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมที่ใกล้เข้ามา แต่สภาคองเกรสควรให้ความสำคัญโดยตรงกับการใช้งานใดๆ ที่อาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการปฏิบัติตามแบบจำลองนี้ ผู้นำชาวอเมริกันจะยึดมั่นในวิสัยทัศน์พื้นฐานของผู้ก่อตั้ง ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างปฏิบัติการทางทหารในเรื่องความเร่งด่วน ความสำคัญ และความเสี่ยง เว็บสล็อต